LINKS udvalgt af EH-Mat

NB! Sidst opdateret: 20/05/2009
(har travlt med andet arbejde)
Siden her er lavet som én lang side. Du kan derfor udskrive den for at få et overblik over dens potentiale, eller du kan klikke dig frem via oversigten herunder - ligesom du forskellige steder kan klikke dig direkte tilbage til oversigten.
God fornøjelse.

Oversigt over links
Danske hjemmesider med direkte relevans for matematiklærere
Nordiske hjemmesider med direkte relevans for matematiklærere
Hjemmesider på engelsk med direkte relevans for matematiklærere

Diverse - bl.a. sider med oplysninger, der kan anvendes som bilag til opgaver
Generelt om Internettet og Hjemmesider

Danske hjemmesider
med direkte relevans for matematiklærere

http://www.eh-mat.dk
EH-Mats hjemmeside. Denne side er kun med links - de er nu gode nok, men er du kommet her via et såkaldt dybt link, så giv lige hovedsiden en chance. Så får du bl.a. mulighed for at se eksempler og downloade ting og sager til matematik.

www.vucuv.dk/eigilsedb
Eigils sider til edbundervisning, men da de også inderholder videoer på dansk om EXCEL anvendt til matematik, så er linket altså med her.

AVU trin 1 prøver
AVU trin 1 prøver - 2 vejledende eksempler med ny opstilling af opgaver, så informationer og opgaver kommer i forlængelse af hinanden. Opgavesættene tjener, hvad opsætningen angår, også som eksempel for AVU trin2.
Første "rigtige" trin 1 opgavesæt så vi den 8. maj 2006. Sættet + de efterfølgende kan hentes via ovenstående link.
Hos EH-Mat kan du bestille et meget
grundigt og kommenteret facitforslag - til både de vejledende eksempler og de rigtige prøvesæt.

AVU trin 2 prøver
Du får mulighed for at se eller downloade AVU matematik trin 2 opgaverne fra og med december 2002 til den nyeste fra maj 2009. Det bliver i øvrigt den sidste, da en ny AVU-reform træder i kraft den 1. august 2009.
NB! Vedrørendene udskrivning: Sørg for at dokumenterne udskrives, uden at de tilpasses i størrelse. Adobe Reader (eller Acrobat)'s standardindstilling er, at sider formindskes, så hold øje med indstillingen ved udskrivning.
Hos EH-Mat kan du bestille et meget
grundigt og kommenteret facitforslag - både til de nævnte prøver og til prøverne fra december 1998 og frem.
Se evt. mere + download et eksempel her.
Til ikke AVU-kyndige: Matematik AVU trin 2 er en prøve for voksne, og med den er kursisten ligestillet med dem, der har aflagt folkeskolen udvidede afgangsprøve. Man kan gå ud fra, at matematikniveauet er nogenlunde ens.
Elektroniske prøver i matematik: På linket herover kan du også downloade excelfiler, der passer til opgaverne. Se evt. mere om den elektroniske prøveform her.

http://pub.uvm.dk/2005/formelsamling/?menuid=45
Tabel- og formelsamling til folkeskolens afgangsprøver, AVU mm.

http://infoguide.emu.dk/Index.pub
Undervisningsministeriets linksservice til mange fag, herunder matematik. Der er også links til en masse almene ting om brug af internet, bl.a. til brug i undervisningen.

http://www.faglinks.dk/
En anden side med faglige links til skolefag. Naturligvis er matematik blandt mulighederne.

www.matematik.ffw.dk
Danmarks Matematiklærerforenings (folkeskoleniveau) hjemmeside - alle nødvendige oplysninger om arrangementer og adresser samt udgivelser fra forlaget Matematik.

www.regnehuller.dk
Spændende tiltag fra 3 lærere på Frederiksberg Seminarium og Lena Lindenskov fra DPU. Skal ses, så mere tip er ikke nødvendigt.

http://www.emu.dk/gym/fag/ma/
Matematiklærerforeningens hjemmeside (gymnasialt niveau). Tidligere fandt du her en omfattende side med links - de bedste af dem er nu flyttet til ovennævnte www.infoguide.dk under matematik på ungdoms- og voksenuddannelserne.

http://mmf.ruc.dk/~bds/123.htm
Center for forskning i matematiklæring udgiver en række gratis skrifter om matematiklæring. Vælg skriftserie, se oversigten, og se, hvordan du bestiller de enkelte skrifter.

http://www.rasmus.is/
Selvom det er en islandsk adresse, så findes komplekset også på dansk. Matematikhjælpen er kompleksets navn og det er også, hvad det handler om. En skole kan tilmeldes (oktober 2005 = kr. 500) for at få adgang til alle siderne. Flere demosider giver et godt indtryk af, hvad man får for pengene.

www.matematikbanken.dk
3 lærere på Bjergnæsskolen har lavet denne side med masser af opgaver og gennemgange af stof på 9.-10. klasses niveau. De har lovet at være flittige med at opdatere stoffet. Flot initiativ.

http://matematik.denmark.com/
Peter Sørensens hjemmeside. Peter underviser på HF på VUC Nord i Københavns Amt og har gennem mange år lavet en masse matematik på edb. Du får adgang til meget af det på hans hjemmeside.
Der er masser af stof - også til niveauerne under HF.

http://www.matlex.dk
Et matematikleksikon på dansk. Meget flot lavet.

http://www.matematikbogen.dk
Her kan du hente træningsopgaver til alle klassetrin på folkeskoleniveau.

www.kenddinpc.dk
Godhjertede folk forærer dig 15 års erfaring om bl.a brug af Excel.
Klik på Excel og en gang til på næste side og vælg derefter i menuen på venstre side, f.eks.
hvad kan du taste ind,
regnearksfunktioner
eller hvad du nu har brug for.

www.esbjergstats-gym.dk/uo/Annuitetsregning.htm
Gennemgang og øvelse med Excel og annuitetsregning

www.dafoloforlag.dk/log/it/dokumenter/Trigonometri.doc
Ud over trigonometri, som filnavnet lover, så er der en fin øvelse om den retvinklede trekant (og formler mv. i Excel).

www.dafoloforlag.dk/log/it/dokumenter/Excel_Matematik.doc
Samme forfatter som forrige, men her hele materialet om matematik og regneark.

www.hha.dk/ifi/hd/it_oko/OVELSER/OVELSER.HTM
Noter i word, øvelser med excelfiler, vejledende besvarelser.

http://www.sam.sdu.dk/undervis/hdito.e01/lektion14.pdf
Oversigt og forklaring på brugbare funktioner i Excel.

www.foraeldreskolen.dk
Fra skolen i Århus af samme navn - vælg klasser/fag > matematik.
Flotte sider med bl.a. nogle powerpointsider om perspektivtegning og et fint materiale om brug af excel.

http://www.dr.dk
Danmarks radio. Vælg Videnskab og IT og klik på Faktor 10. Du får mulighed for en rejse gennem store og små tal, som flot illustrerer størrelsesforhold.
Eller klik på "Viden om", som fører dig til hjemmesiden om programmet af samme navn. F.eks. med tekst og billeder om tallenes historie, tallinien, tallet 0 o.lign. eller
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programmerne/2007/20070430104144.htm, som er programmet "Vind oftere, stop i tide" om spil og sandslynighed
Siden indeholder også altid gode aktuelle links
.
Vælg evt. Arkiv for at se ting fra tidligere udsendelser.

http://www.dicar.dk/unv/excel.htm
Øvelser til arbejdet med regneark (Excel).

http://www.ps-forlag.dk
Dansk forlag, hvor du kan få et opgavesæt bestående af fire aktuelle og interaktive opgave med afsæt i artikler fra danske aviser. Opgaverne er tilgængelige direkte fra nettet via login og adgangskode. Abonnementsperiode på 6 eller 12 måneder. Forlaget laver endvidere m@tematiktur , som er 10 interaktive opgaver, hvor man rejser ud til hovedstæder og andre seværdigheder.

http://www.ann-berit.dk/
En lærers hjemmeside. Med ideer og arbejdsplaner til 1., 2. og 4. klasse.

http://www.formel.dk
Som navnet antyder - en formelsamling - også til fysik og kemi
.

http://home22.inet.tele.dk/matbevis/index.htm
Bevissamling og meget andet - lavet til eleverne på Sorø Akademis Skole, men andre er også velkomne.

http://home3.inet.tele.dk/j_larsen/
Lærer Larsens hjemmeside. Flere gode links.

http://www.laer-it.dk/fag/mat/eks/thorvald/thorv.htm
Meget flot sted om Thorvaldsens Museum og med masser af matematiske indfaldsvinkler.

http://www.kdassem.dk/undervis/rum/A0.html
Fra rum til skærm - et projekt fra KDAS ("Rustenborg", hvor denne sides ophavsmand dimitterede i 1975) - spændende materiale, bl.a. til perspektiv.

http://www.frborg-gymhf.dk/EH/interaktivmat/interaktivmat.htm
Masser af interaktive muligheder. Som det ses af adressen, så er vi på gymnasieniveau. Men der er mange aktiviteter, som folkeskolens ældste trin og AVU-kursister kan have glæde af.

http://home1.stofanet.dk/dettmaring/maalogvaegt.htm
Enheder på gamle og moderne mål og en oversigt over hvad meget store tal hedder, fx hvor mange nuller det nu er, der skal på 1 Googolplex (eller 1 octilliard, hvis Googolplex er for stort for dig).

http://home1.stofanet.dk/dettmaring/rumfang.htm
Om massefylde, bl.a. med en tabel med stoffer, der kunne tænkes anvendt i matematikopgaver.

http://www.math.dk
Math 'n Stuff og Leif Kraghs hjemmeside med beskrivelser og katalog af engelsksprogede materialer om matematik. Leif importerer bøger og har et stort og spændende udvalg. Leif har tidligere leveret fine artikler om Internettet til tidsskriftet Matematik, og flere af de links, han henviste til, finder du på dette sidekompleks.

http://www.mat1.dk
Dansk side med masser af links (mest til engelsksprogede) til matematiksider. Udgangspunktet er gymnasieniveauet.

http://www.mat1.dk/WSandsyn.htm links til sider om sandsynlighedregning.

http://www.pihlnet.com/tallenes_abc
Vælg "Tallenes ABC".

FaktaLink
Via http://skoda.emu.dk/ - skolernes database service - (få login-kode på din skole, hvis I altså er medlem) - vælg FaktaLink > Emneoversigt > Matematik og du får adgang til emner som "tossede tal", "matematikken i samfundet" og "det gyldne snit". Flot sat op og med fine links og litteraturlinks til emnerne.

http://www.pernoergaard.dk/da/strukturer/gyldne/gyldne.html
Flot side med oplysninger om det gyldne snit - i kunsten, i matematikken, i naturen mv.

http://posthus.naestved-gym.dk/Fysik-Kemi/Matematik/index.html
Holder du af matematik og geometri er denne side fra et Næstved Gymnasium og HF lige noget for dig

www.korncirkler.dk
Om korncirkler - og det kan der jo være meget matematik i. Kig selv efter. Både danske og engelsksprogede links.

http://www.skoleafdelingen.horsens.dk/PMC/Matematik/index.htm
Om Matematik i indskolingen (1.-3.klasse). Et projekt i Horsens.

http://www.emu.dk
"Alt om undervisning samlet på et sted, lærere og elevers nye univers på Internettet" - og så på dansk - prøv det. Udover links til matematik finder du også her en masse hjælpemidler. Har du din skolekom adgangskode ved hånden kan du via "Skoletasken" oprette et område, hvor du kan oprette mapper med links, adresser og noter. Og du kan oprette en mappe med mulighed for at gemme op til 10 Mb filer, som du så har adgang til fra en anden computer med internetadgang. Du kan også via "Pakkeposten" sende op til 80Mb, som lægges på nettet til download.

Tilbage til oversigt


Nordiske hjemmesider
med direkte relevans for matematiklærere

http://www.caspar.no
Casparforlaget i Norge. Her kan du bl.a. finde "Tangenten", som er den norske matematiklærerforenings blad.

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/olavsolli/index2.htm
Norsk side med metodetips - primært for lærere i grundskolen - ideer til arbejdet med tal og algebra samt geometri.

http://www.matematikk.org/
Norsk national netsted for matematik. Masser af stof til alle klasstrin. Øvelser og spil og altsammen ganske gratis.
Vælg fx Lærer og få adgang til mere end 200 undervisningsoplæg, matematiske portrætter eller tekster, der forklarer matematiske emner på en flot og overskuleig måde.

http://matmin.kevius.com/
Svensk matematikleksikon

http://www.math.chalmers.se/~bo/internetguiden/news.html
Svensk liste over nyhedsgrupper med interesse for matematiklærere

http://www.matte.no/
Norsk hjemmeside - let at forstå - med mange gode eksempler og øvelser

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/3736/index.htm
Oversigtsside med masser af matematik. Vælg fx "Dikt og sitater" (norsk - men bl.a. med danske citater), "Utroligt - men sant", "Tallenes betydning"

http://www.edu.fi/svenska/oppimateriaalit/arkimatematiikkaa/index.html
Finsk hjemmeside på svensk om hverdagsmatematik, fx om lotto - mange opgaver af forskellig sværhedsgrad - løsningsforslag med grundige forklaringer

Tilbage til oversigt


Hjemmesider på engelsk
med direkte relevans for matematiklærere

http://www.alm-online.net//
Adults Learning Maths - en international sammenslutning af forskere og undervisere, der interesserer sig for voksne, der lærer matematik. På hjemmesiden kan du bl.a. læse ALM Newsletter med interessante artikler fra forskellige steder i verden. Du kan også holde dig opdateret mht. den årlige konference, hvor en stor del af medlemmerne samles - ikke-medlemmer er naturligvis også velkomne.

http://www.padowan.dk
Dansk sted, men på engelsk. Tilbyder download af velfungerende graftegner. Den er i øvrigt på dansk, hvis ens maskine er indstillet til at køre på dansk.

http://www.cimt.plymouth.ac.uk/
Center for Innovation in Mathematics ved universitetet i Plymouth i England tilbyder et væld af sider med fornyelser til matematikundervisningen.
Prøv f.eks.
Teacher Resources On-Line (TROL), hvor du bl.a. finder forskelligt papir i pdf-format - lige til at trykke på printeren. Både mm-papir, trekantpapir mv. og fx nogle sjove ting til fold- og limning til forskellige polyedre. Har du en A3-printer, kan du via Acrobats "Fit to page", når du udskriver, få trykt i stort format. Med både små (A4-papir) og større (A3-papir) polyedre bliver der også mulighed for at arbejde med målestok og rumforhold.
Vælg "Calendar Models" på TROLs startside, hvis du vil have flotte kalendere i 3D.

Læs evt. artikel i "Matematik" nr. 2, 1998 s. 10-13, hvor Leif Kragh skriver om hjemmesiden.

http://cp.c-ij.com/en/
Canon kender du måske fra printere, fotoapparatur mv., men her er en side interessant for matematik. Vælg f.eks. "3D Paper Craft" > "Buildings of the World" og du får adgang til gratis download af klippe-klistre ark med kendte bygninger fra hele verden. Filerne er i PDF. Det betyder, at du nemt kan udskrive dem i forskellige størrelser (målestoksforhold) - kun afhængig af din printer. Prøv f.eks. Parthenon fra Athen. Der er jo masser af geomtri, gyldent snit mv. Orker du ikke selv at samle den, så sæt eleverne til det. Men som du vil opdage, så er der masser af andre tilbud på siden, fx origami, klædedragter mv. - det er der også masser af matematik i.

http://nlvm.usu.edu/
Amerikansk kompleks (Utah State University har udviklet sagerne)- fyldt med virtuelle og interaktive sider med alt til faget hørende inden for matematik fra førskole og opefter. Sproget/instruktionen på siderne er simpelt og klart, så mange af siderne kan fint anvendes i undervisningen, selvom det er på engelsk.
Klik ind på Virtual Library, vælg trin eller fagområde og du får en glimrende oversigt over mulighederne.

http://www.problempictures.co.uk/
Engelsk/australsk side med eksempler på fotos med tilhørende små matematikopgaver. CDer og kalendere kan bestilles via hjemmesiden.

http://www.counton.org
Engelsksproget kompleks med masser af færdigt materiale enten interaktivt online eller som pdf-filer eller småprogrammer, som kan downloades til inspiration.

http://www.kodak.com/global/en/consumer/education/lessonPlans/indices/math.shtml
Kodak er kendt for noget med fotos- og denne side handeler også om fotos - og hvordan man kan anvende dem i matematikundervisningen.

http://www.haderslevsem.dk/matematik/Tavle/escher.htm
Startsiden er dansk og fra Haderslev Seminarium. Men den henviser hurtigt til an masse spændende sider om Escher. Og de er på engelsk.

http://www.quickmath.com/
Australsk side med masser af hjælp og med meget simpel tekst, så eleverne også kan anvende faciliteterne. Bl.a. ligningsløsere, hvor man bare indtaster sin ligning, hvorefter man får et svar. (Vælg Equations > Solve)
Eller graftegning (Equations > Plot). Og sågar uligheder kan beregnes eller tegnes (Inequalities > Solve/Plot). Og der er meget, meget mere.

http://home-ed.info/maths/maths_HEteen.htm
Denne side på engelsk er lavet til hjemmeundervisning af teenagere der HADER matematik. Go ahead and learn. They did.

http://www.montessoriworld.org/Handwork/hcontent.html
Alt om papirklip

http://www.primaryresources.co.uk/maths/maths.htm
Side fra England med masser af muligheder for udskrivning af arbejdsark, arbejdskort og plancher. Og masse af inspiration i øvrigt.

http://id.mind.net/%7Ezona/
Flot side med masser af interaktive muligheder: ligningsløsere, graftegnere, forklaringer på matematik - flere niveauer - også en afdeling for naturfag (”more science than mathematics”)

http://www.nrich.maths.org/mathsf/journalf/rb_excel_archive.html
Engelsk side fra Cambridge. Arkiv over artikler om, hvordan regneark kan anvendes i matematiklæring.

http://www.korthalsaltes.com/index.html
papirmodeller af forskellige polyedre. Lige til udprintning med efterfølgende foldning, limning mv. Måske også til lidt beregninger og anden tankevirksomhed inden, under eller efter arbejdet.

http://www.aplusmath.com/
Amerikansk hjemmeside med træning af de helt grundlæggende færdigheder, bl.a. via små spil til fx tabeltræning, træning i at koncentrere sig osv.

http://www.paulsadowski.com/birthday.asp
Amerikansk side, hvor man ved at indtaste sin fødselsdato (eller en anden dato) på få sekunder får en masse oplysninger, som fremkommer via beregninger på baggrund af tiden siden datoen. Man får tal på, hvor mange dage, timer, minutter og sekunder, man har levet. Det omregnes lige til hundeår, hvorefter der følger en beregning på hvor mange lys der vil være på den næste fødselsdagskage og hvor BTU's eller kalorier disse lys producerer osv.
Om ikke andet sjov, så kan man da sætte eleverne til at tjekke om beregningerne på deres egnet data er korrekte.
Der er meget lidt tekst (engelsk) på siden.

http://math.rice.edu/%7Elanius/Lessons/
Fun with Math, sådan er det bare. Forfatteren hedder Cynthia Lanius, hvis det siger dig noget.

http://mthwww.uwc.edu/wwwmahes/courses/math/mm110nts.htm#words
Amerikansk side om "oversættelse af tekstproblem til algebra" - altså om matematiske modeller.

http://www.eduplace.com/index.html
Houghton Mifflin - et amerikansk forlag med stor interesse for web-baseret undervisningsmateriale - tilbyder forskellige ting gratis her - og bl.a. en masse matematik. Klik dig selv videre til Matematik.

http://www.learner.org/exhibits/dailymath/index.html
"Math in Daily Life" behøver vist ikke oversættes, men så er det også sagt, at siden er på engelsk. "Artikler" om bl. a. opsparing, vækst, madlavning.

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
Euklids elementer - på engelsk og med interaktive appletter, der hjælper til forståelsen.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/index.html
Østrigsk kompleks (på engelsk, men fås også på tysk, hvis det skulle være interessant) - bl.a. med en interaktiv side med matematikproblemer af forskellig sværhedsgrad. Også en interessant side for dem, der arbejder med hjemmesider og har brug for at skrive formeludtryk på hjemmesiden. Her er et tilbud om hjælp til det.

http://www.sosmath.com/algebra/solve/solve0/solve0.html
Amerikansk side med masser af opgaver. Løs dem og klik for at se en forklaring og en løsning
.

http://www.mathgoodies.com/lessons/
Amerikansk kompleks med masser af interaktive øvelser på alle niveauer. Også mulighed for at udskrive opgavesider.

http://www.schoolhousetech.com/
Her kan du få en gratis version af et program, der kan generere regnestykker. De har også en mere omfattende version, som der må betales lidt for. I øvrigt kan du jo se mere om at generere regneopgaver ved hjælp af et regneark i "Regneark for matematiklærere" - EH-Mat 1998. Er din engelsklærerkollega misundelig på alle de matematiklinks, du får fra EH-Mats side, så fortæl ham om denne her. Der er nemlig også et lille gratis program, som med lidt fantasi nemt kan anvendes konstruktivt i engelskundervisningen på flere niveauer.

http://www.stfx.ca/special/mathproblems/welcome.html
Canadisk sidekompleks med mange opgaver til forskellige niveauer fra "grade 5" til "grade 12". Til hver opgave er der mulighed for hjælp og facit.

http://artchive.com/ftp_site.htm
Kunsthistorisk database med billedarkiv med kunstværker fra et utal af kunstnere. Så mangler du et kunstværk fra en bestemt kunstner, så er det bare stedet. Som du ved, så er der jo masser af matematik i mange kunstværker.

http://newdream.net/~sage/old/numbers/
"Fun wit Numbers" er overskriften på denne side. Og der er mange pudsige sager.

http://www-stat.stanford.edu/~susan/surprise/
På engelsk. Fra Stanford University. Appletter til simulering af forskellige ting. F.eks. fødselsdagsproblemet – hvad er sandsynligheden for at flere i en gruppe har fødselsdag samme dag. Eller en applet, der opbygger et tælletræ. Fint til demonstration og forståelse.

http://mathforum.org/~sarah/shapiro/
Geometri gennem kunst - hvordan kan man lære matematik gennem kunst. På engelsk.

http://forum.swarthmore.edu/library/
Bibliotek med meget spændende matematiklinks for både lærere, der underviser børn og unge, og for voksenundervisere.

http://forum.swarthmore.edu/sum95/math_and/spreadsheets/examples.html
Om regneark i undervisningen - masser af henvisninger. På engelsk.

http://www.utm.edu/research/primes/
Amerikansk side om primtal. Bl.a. om det største primtal, men naturligvis også meget andet spændende om emnet. Desuden er der masser af links om emnet og om andre matematiske sager.

http://www.educ.queensu.ca/~fmc/may2002/may.htm
En af mange matematikkalendersider - denne er om matematik og natur, bl.a. med en masse om Fibonacci og det gyldne snit. På siden er der link til andre måneders kalendere - hver med sit tema og med en opgave til hver dag.

http://mathres.kevius.com/fun.html
Masser af links til "Fun wit Math"

http://MTL.math.uiuc.edu/
New Math Teachers hjemmeside - Amerikansk - masser af links

http://www.claymath.org
Kan du alt inden for matematik, så kan du da tage udfordringen op og bl.a. vinde op til ca. 58 mio. kr.. Du skal bare løse syv matematiske opgaver, som hver udløser en gevinst på 1 mio. US-dollars. Opgaverne er naturligvis svære, men det er da interessant at vide lidt om, hvilke matematiske problemer, der pt. venter på at blive løst. Løsningen af nogle af opgaverne skulle kunne føre til gennembrud inden for bl.a. kryptering og luftfart. Løser du en af opgaverne, og fik du linket herfra, så send venligst et postkort til mig med et billede af dig og millionerne. God fornøjelse.

http://www.geocities.com/willig_40/ReactionTest.html
Eneste mulighed på den side er, at få tetet sin reaktionstid. Kan vel nemt udvides til at lade eleverne måle deres egen reaktionstid, fx ved at køre testen et antal gange, udregne middeltal, lave sammenligninger med andre osv. Måske kan der suppæeres med oplysninger omkring gammelkendte områder som standslængde, som indeholder såvel bremselængde og det stykke man kører inden man reagerer på et signal om at nu er det en god ide at standse kareten. Suppler eventuel med den danske side http://www.internetstart.dk/facts/bilersafstand.asp

http://www.refdesk.com
Her får du har en hel læsesal med håndbøger. Meget systematik og derfor overskuelig. Mange tilbud på første side. F.eks. 'Fast facts 2000' med en oversigt over almanakker, ordbøger, leksika, kilder til at søge citater, sprog, statistik, personoplysninger og sport. Et afsnit 'mål og vægt' med omregningstabeller og konverteringer. Under 'kalender og tid' er der evighedskalendere og tidszonetabeller, så man kan se, hvad klokken er nu i alle andre lande (www.timeanddate.com/worldclock ). Kan anbefales til faktasøgning
.

Tilbage til oversigtDiverse - bl.a. sider med oplysninger, der kan anvendes som bilag til opgaver

http://www.glemsom.dk/talmaal/danskemaal.htm
Dansk side om måleenheder. Deriblandt gemle danske mål + et link til danske husholdningsmål.

www.ol-studiet.dk
OL = Olympiske Lege. Siden maj 2003 har denne side givet oplysninger om alt muligt omkring Olympiske Lege - vel og mærke oplysninger bearbejdet til undervisningsbrug og med mulighed for at udvælge materialer til forskellige klassetrin og fag - herunder matematik naturligvis. Godt til tematisk undervisning og som udgangspunkt for opgaver.

http://www.forbrug.dk
Forbrugerstyrelsen med oversigter over alle udgivelser og med uddrag af udvalgte sager.
Prøv f.eks. Rabatfinder, som du finder under Test og priser. Der får du oplysninger om rabatter forskellige steder og på forskellige vilkår. Masser af oplysninger til opgaver med f.eks. procentregning.

www.udviklingstal.dk
Dansk side produceret i et samarbejde mellem Danida og Geografforlaget.
Vælg "Tal og grafer".
Du får adgang til et hav af interessante tabeller, som nemt kan kopieres over i fx excel. Og så er der på den måde data at arbejde med, evt. lave grafer osv. Du finder også forslag til undervisningsforløb med udgangspungt i udvalgte tabeller.

www.kartoffel-info.dk/
Vælg Kend kartoflen og du komme ind på en side fuld af oplysninger om kartofler. Siderne er lavet med bl.a. folkekolen for øje og der er såmænd også en masse matematikopgaver - nogle endda til download i word. Vælg "Den beregnende" for at komme til opgaverne. Derudover masser af andre oplysninger og links til andre sider om kartofler.

Forskellige lotterier:
www.klasselotteriet.dk
www.landbrugslotteriet.dk
www.varelotteriet.dk

http://www.rundetaarn.dk
Rundetårn - Vælg Astronomi > Undervisning og du kommer til en side med undervisningsaktiviteter til forskellige klassetrin.
Eller vælg Astronomi > Andet > Det periodiske system eller Grundstofferne, så får du adgang til en interaktiv side med mulighed for fx at få massefylden på grundstofferne. Til demonstration fx af begrebet massefylde - hurtig vekslen mellem grundstoffer med forskellig massefylde.
Eller vælg Astronomi > Andet > Din vægt på andre himmellegemer. Sæt så eleverne til at finde ud af, hvilken sammenhæng (matematisk funktion) der er mellem deres vægt på Jorden og et eller flere himmellegemer. Og er det nu også ligemeget, om det er den ene eller den andens vægt, de taster ind i skemaet? Du kender jo svaret.

http://unge.toldskat.dk/
Skat for unge. Bl.a. med mulighed for at få forklaring på ord fra skatteområdet. Til overflod kan man få historiske oplysninger. Og der er sørme også et lærerværelse med gode råd til læreren, der vil inddrage skatteforhold i undervisningen.

http://www.trafikcenter.dk/
Hjemmeside med masser af links til oplysninger omkring trafik - prøv f.eks. linket til www.trafikbogen.dk, som indeholder masser af tal til opgavetænkning.

http://www.cpr.dk/publikationer/pnr-notat%20ny%20skrift.htm
Alt om CPR-nummer

www.casinoportalen.dk/html/blackjack.asp
Dansk side med regler om Black Jack og lidt om spillets strategi

http://www.vest-taxa.dk/
Prisoversigter for taxakørsel. F.eks. prisen fra Rådhuspladsen til udvalgte steder i Danmark.

www.slv.dk
Lufthavne - om passagerer og antal flyvninger. Udgivet af Statens Luftfartsvæsen.

www.vejsektoren.dk
Vejdirektoratets tal om trafikuheld.

www.vd.dk
Vejdirektoratets tal om trafikmålinger, vejudgifter, grænsetrafik mm.

http://www.penge.dk
Månedsbladet "Penge" - hjemmesiden med bl.a. aktuelle artikler, hvoraf mange er inspirerende for matemematikundervisningen og kan give ideer til tematisk arbejde, egne undersøgelser og eksperimenter
.

http://www.mybanker.dk
Dansk privatoprettet side, hvor du kan sammenligne priser og satser i bankerne.

www.ftnet.dk
Finanstilsynets sider med tal om pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

www.itst.dk
IT- og Telestyrelsens oplysninger om telefonabonnementer, sendte SMS'er, internetabonnementer osv. - Find tallene under "Publikationer"

www.bryggeriforeningen.dk
Salg, forbrug og afgifter for læskedrikke og øl.

http://www.leopolds-rullegraes.dk/
Firma, der sælger græs i ruller. Du kan bl.a. få aktuelle priser og vilkår. Kan anvendes til opgaver. Bl.a. anvendt til mundtlige opgaver fremstillet af EH-Mat (Mundtlige opgaver til matematik 1998)

http://www.sf-sten.dk
Firma, der fremstiller sten til brolægninger mv. kan anvendes til opgaver. Klik på "Produkter", vælg en stentype, vælg evt. "Datablade", så får du fine arbejdstegninger af de enkelte sten. Du kan naturligvis også få fat i aktuelle priser, billeder af mønstre, fotos af steder, hvor stenene er anvendt. Bl.a. anvendt til mundtlige opgaver fremstillet af EH-Mat (Mundtlige opgaver til matematik 1999)

http://www.rentatent.dk
Firma, der udlejer telte til fester og udstillinger. Masser af muligheder for matematikopgaver og -problemstillinger. Har anvendt nogle af sidernes oplysninger til et 3-timers opgavesæt til AVU trin 1 (svarende til 9. klasse) og havde ikke brug for materiale fra andre steder.

http://www.bord-daek-dig.dk/
Et andet firma med speciale i udlejning af udstyr til fester. Du finder prislister på partytelte i alle størrelser, på alt andet, der kan blive brug for til en fest: borde, stole, bestik, lys, mv. God i sig selv og god som sammenligning med rentatent.

http://www.idenyt.dk
De fleste kender bladet "Idenyt", der gratis dumper ned i postkassen med jævne mellemrum. I bladet har der altid været en service, hvor man kunne afkrydse, hvilke brochurer, man kunne ønske sig tilsendt. Brochurer fra annoncørerne i bladet. Den service findes nu også på nettet. Måske har overlæreren pludselig brug for lidt brochurer til privaten - eller måske som inspiration til lidt opgave- eller undervisningstænkning. Matematikken er jo klar til os - derude i hverdagen.

http://www.postdanmark.dk
Få aktuelle priser på forsendelser af alt, hvad Post Danmark tager sig af + priser på forskellige andre serviceydelser derfra. Gode til opgaver, evt til sammenligning med priser fra tidligere (i lærebøger fx)

www.kaffestudie.dk
Oplysninger om kaffe - masser af tal til opgaver og inspiration.

www.do.dk
Oplagstal for aviser og ugeblade.

http://www.ni.dk
Fantastisk overskuelig og omfangsrig oversigt over mulige links til bl.a. nyhedsmedier (men også mange andre vigtige emner), og så på dansk. Vil du fx tjekke om din lokalavis eller foretrukne landsavis kan tilbyde stof, du kan anvende i matematikundervisningen eller til opgaver, så har du listen her. Du skal naturligvis selv ind og tjekke, om der er noget, du kan bruge.

http://www.kan-du-finde-vej.dk/faktaom_maalestok.asp
Som titlen angiver, finder du her noget om målestok - især i forbindelse med kortlæsning.

http://www.kms.dk/
Kort og matrikelstyrelsen - Landet rundt, Danmark i tal = data om DK, Kort = kort til udskrift.

www.rekordbog.dk
Børnenes rekordbog: liste med rekorder, eksempler, sådan kommer du med - regler og retningslinier, rekordanmeldelse m.m.

www.euroinvestor.com
Børs: investeringssider, hvor man kan følge udviklingen på aktiemarkedet. Links til alle danske børsnoterede selskaber med en hjemmeside.

http://www.investor-relations.dk
Her har du mulighed for at følge nogle danske aktieselskabers kurser og de oplysninger, der kan have inflydelse på kursernes op- eller nedture. Fint til undervisningsbrug. Giver indsigt i nøgletal, aktiekurser, kursgrafer, konkurrentinformation, fondsbørsmeddelelser, regnskaber og finanskalender for de pågældende selskaber.

www.aktiesiden.dk
Hurtige oplysninger om aktier.

http://www.valutakurser.dk
En tilsvarende omregner på dansk. Her er også mulighed for "historiske" tal, dvs. du kan få tidligere kurser - tilbage fra 1997. Smart, hvis man f.eks. vil matche en kvittering for valutahandel, udskrift fra kredit- eller visakort, hvor en veksling/omregning er foretaget på en bestemt dato. Også mulighed for grafisk visning af en valutas kurs over en periode - uge, måned, år - sjov graf med en speciel 1.akse, der kræver lidt omtanke (og en kalender) for at lave fornuftige aflæsninger.

http://www.oanda.com/converter/classic
En tilsvarende omregner på engelsk (flere andre sprog kan vælges (ikke dansk)). Mulighed for andre former for omregningsservice, fx en, hvor der fremstilles "rejse-omregningetabeller" (vælg "Cheat-Sheet for Travelers). Eller hvad med en "historisk valutatabel", hvor du kan skrive start- og slutdato, vælge valutaer og derefter få en tabel over udviklingen mellem de to valutaer, samt middelværdi, mindste- og størsteværdi for perioden. Kan beregne fra 1/1 1990. Opgavemulighed? Undersøg tallene. Tjek, hvilke kurser,der er anvendt, tegn diagrammer, kurver. Osv.

http://www.sa.dk/dda/default.htm
Fakta om Dansk Data Arkiv med adgang til DDD samt links til de øvrige institutioner under Statens Arkiver

http://ddd.dda.dk/
Dansk Demografisk Database med folketællinger og udvandrerprotokoller fra Dansk Data Arkiv i samarbejde med Udvandrerarkivet i Aalborg

http://www.census.gov/ipc/www/idb/
Amerikansk folketællingsbureau med prognoser for alle verdens lande, samt udvalgte tal fra 1950 og frem.

http://cps-www.bu.edu
Fraktaler i naturen: En undersøgelse af fraktale mønstre i naturen, fx bakteriers vækst, erosion og termitters vandring.

www.mensa.dk
Generelt om foreningen Mensa, bl.a. med IQ-tests

www.genvejstasten.dk
Mangler du en oversigt over genvejstaster i fx Excel, så er der en oversigt her. Siden har også oversigter over genveje tiul andre programmer

www.jta.dk
Den danske agent til et fantastisk program Mind Manager. I programmet kan du lave Mind Maps (ved du ikke hvad det er, så skal du tjekke linket). Programmet er utroligt nemt at arbejde med og du kan eksportere dit arbejde til mange forskellige formater: f.eks. hjemmeside, power point, word og andre tekstformater.
Programmet er ikke specielt for matematiklærere, men et utroligt godt redskab til f.eks. udvikling af opgaver - f.eks. mundtlige eller skriftlige prøveopgaver - eller til udvikling af kortere eller længere undervisningsforløb.
Se evt. også www.mindjet.com og www.mindmap.dk

Tilbage til oversigt


Generelt om Internettet og Hjemmesider

http://www.worldwidemart.com/scripts/
Hjemmeside med scripts, dvs. bl.a småprogrammer, der kan gøre internetsider interaktive. Vælger du fx. Quiz System, får du mulighed for at afprøve en multiple-choice test, og du får endda mulighed for at lave en selv, som derefter vil være tilgængelig på nettet for alle - også dine elever. Er det interessant, kan du på sidekomplekset læse mere om, hvordan du får downloadet det nødvendige for at kunne lave større mængder af sagerne og måske få lagt det ind på din egen (skoles) hjemmeside.


Indsamlet og redigeret af EH-Mat

Tilbage til oversigt

EH-Mats startside